Nieuwe Gronden - Derwin Schorren

INZET

In diverse rollen zijn ervaringen opgedaan met het aanboren van het potentieel van individuen en groepen. Bijvoorbeeld als:

  • vicevoorzitter en woordvoerder van een bottom up burgerbeweging: de vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB);
  • onafhankelijk voorzitter van de bewonersadviesraad van de Nationaal Coördinator Groningen;
  • ‘expeditieleider’ voor het werven van vrijwilligers binnen erfgoedinstellingen;
  • vicevoorzitter van de Hogeschool Medezeggenschapsraad en partijvoorzitter van de Onafhankelijke Personeelslijst – binnen de Hanzehogeschool;
  • mede-initiator via het concept ‘taakdemocratie‘ van een Derde Kamer rond duurzaamheidsvraagstukken;
  • onderzoeker/ projectleider voor bottom up business opportunities.

Daarnaast is er relevante ervaring opgedaan met betrekking tot het behouden en versterken van de leefbaarheid van de directe leefomgeving. Onder meer als:

  • kwartiermaker ‘restauratiewerkplaatsen’ voor de Provincie Groningen;
  • adviseur voor een gezamenlijke aanpak van onderhoud, verduurzaming en promotie van een aantal Noordelijke musea;
  • auteur van opiniërende artikelen met betrekking tot bijvoorbeeld compensatiegelden en leefbaarheid in het aardbevingsgebied;
  • voorzitter van een dorpshuisbestuur met de bedoeling om de leefbaarheid binnen het dorp hoog te houden.

 WERKWIJZE

Helder hebben van de vraag

Voordat een verbintenis wordt aangegaan moet de opdracht voor de opdrachtnemer en voor de opdrachtgever helder zijn en eenduidig geformuleerd. ‘Wordt met deze opdracht de eigenlijke uitdaging daadwerkelijk getackeld?’, is steeds de vraag die moet worden beantwoord. Om reparatiewerk aan ‘de achterkant’ te voorkomen moet in de opdrachtstelling voldoende tijd worden gestoken.

Kijken naar het geheel én de delen

Zowel bij het formuleren van de opdrachtstelling als gedurende het vervullen van de opdracht zal de opdracht ‘holistisch’ worden opgepakt. Dit betekent dat een probleem nooit geïsoleerd bekeken kan worden en moet worden bezien in een groter geheel. Uiteraard is het onmogelijk om met al die invloeden rekening te houden, maar het blijft van belang om steeds vanuit een helicopterview de samenhang van het probleem met andere processen te benaderen.

Kritisch, creatief en verbindend

‘Schuren geeft glans’. Soms mogen gedachten en meningen even botsen om tot verdiepende resultaten te komen. Glans kan ook ontstaan doordat het creatieve denkproces leidt tot onverwachte oplossingen. In alle gevallen moet dit gepaard gaan met een goede verbinding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verschillende brillen

Niet alleen wetenschappelijke kennis (theorieën en modellen) is belangrijk in de aanpak van een opdracht. In de praktijk opgedane kennis, ervaringen en inzichten spelen ook een rol om tot realistische, werkbare en duurzame oplossingen te komen.

Inhoud en verpakking

‘Het gaat om de inhoud maar de verpakking doet er toe.’ Daarmee wordt bedoeld dat de inhoud uiteraard de basis is. Maar dat het ook belangrijk is om na te denken over hoe je deze boodschap in de wereld zet. Dat kan op verschillende manieren. Nieuwe Gronden denkt daar graag over mee en kan er ook een rol in nemen.

Nieuwe Gronden
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

derwin@nieuwegronden.com

06 – 13 222 700