Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://nieuwegronden.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacy-statement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Nieuwe Gronden met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Nieuwe Gronden niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Nieuwe Gronden garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Nieuwe Gronden via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Nieuwe Gronden wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Nieuwe Gronden links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Nieuwe Gronden worden aanbevolen. Nieuwe Gronden aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Nieuwe Gronden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Nieuwe Gronden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Gronden of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website.

Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wijzigingen

Nieuwe Gronden behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

AVG

Nieuwe Gronden hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en werk volledig in overeenstemming met de privacywetgeving.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u per mail de privacyverklaring opvragen.

Klachtenregeling

Uiteraard doe ik mijn best om u zo goed mogelijke begeleiding te bieden.

Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Foto’s

Alle foto’s zijn gemaakt in de provincie Groningen, veelal in en rond Stitswerd.

Nieuwe Gronden
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

derwin@nieuwegronden.com

06 – 13 222 700