Lezingen/gastcolleges

Nieuwe Gronden kan – in samenspraak met u als opdrachtgever – lezingen en gastcolleges verzorgen over de thema’s burgerbewegingen (praktijk en theorie) en overheidscommunicatie.

Nieuwe Gronden
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

derwin@nieuwegronden.com

06 – 13 222 700

Nieuwe Gronden - Lezingen