Advies

Nieuwe Gronden adviseert over duurzame verbindingen binnen een organisatie bij besluit- en veranderprocessen .

Om te kijken wat de rol van Nieuwe Gronden zou kunnen zijn bij het nader analyseren van het door de opdrachtgever geformuleerde probleem, het verkennen van een mogelijke aanpak en de rol en inbreng van Nieuwe Gronden, is het belangrijk om te weten:

  • wat is het vraagstuk precies;
  • wie zijn er bij het vraagstuk betrokken; welke positie nemen de bij het vraagsttuk betrokken actoren in; wat zijn de belangen?;
  • wat is er al ondernomen om het vraagstuk aan te pakken;
  • welke verwachtingen zijn er over Nieuwe Gronden als adviseur.

Bij een vraag om advies zullen in een voorgesprek in ieder geval bovenstaande items aan de orde komen, zodat Nieuwe Gronden optimaal van dienst kan zijn door opties voor te leggen om het vraagstuk adequaat te benaderen.

Natuurlijk evalueert Nieuwe Gronden samen met de opdrachtgever of het vraagstuk is opgelost.

Nieuwe Gronden
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

derwin@nieuwegronden.com

06 – 13 222 700

Nieuwe Gronden - Advies