Nieuwe Gronden - Derwin Schorren

Over Derwin Schorren

Levensvisie

Met een open hart van kleine alledaagse dingen genieten en daarbij een kritische blik op het grotere geheel houden. 

Motivatie

In ons leven draait het in de basis om het – voor onze en latere generaties – leefbaar houden van onze directe leefomgeving. Deze basis hebben we helaas veelal verlaten.

Het is hard nodig om vanuit het perspectief van de (directe) leefbaarheid, het gehele potentieel aan kennis, kunde, inzicht en ervaring in te zetten. Dit is noodzakelijk voor het creëren van duurzaam collectief welzijn en voor het werkelijk scheppen van maatschappelijke meerwaarde. Daarbij geeft betere participatie beter gewogen en meer gedragen beslissingen. Ook geeft het de betrokkenen een gevoel van meerwaarde en het ‘er-toe-doen’, wanneer zij ervaren dat hun potentieel ingezet wordt en zij zich daarmee onderdeel van het geheel weten.

Vanuit deze motivatie houd ik mij bezig met leefbaarheidsvraagstukken in de volle breedte en met de beslisstructuren die hierop van invloed zijn.

Ervaringen

Als vicevoorzitter en woordvoeder van de Groninger Bodem Beweging (GBB) heb ik jarenlange ervaring en deskundigheid op mogen doen ‘van onder op’ (2013 – 2021). Van het contact houden met de basis tot in contact blijven met de ‘top’. Het onderzoek dat ik deed binnen de master Leiderschap binnen bedrijfskunde (afgerond in 2021) gaf mij een heldere kijk binnen verschillende burgerbewegingen en gaven mij een nog breder en dieper inzicht in de wijze waarop kleine en grote burgerinitiatieven effectief kunnen zijn in het behalen van hun doelstellingen.

De bottom up benadering is ook het uitgangspunt geworden van de BUBO-methodiek (‘Bottom up Business Opportunities’), die lector Biobased Business Valorisation Dr. Egbert Dommerholt en ik ontwikkelden binnen het Interreg North Sea project Periscope (2017-2021). Bij BUBO wordt er vanuit gegaan dat, wanneer je werkelijk duurzame zaken wilt creëren, de burgers, bewoners , of medewerkers vanaf het eerste moment aan het roer staan. Op deze wijze kunnen gedragen meervoudige waardencreaties: dus het creëren van ecologische, sociale en financiële waarden, het licht zien; via dromen en ideeën komen tot nieuwe mogelijkheden om te ondernemen.

Ik ben opgeleid als geschiedkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen (drs. in 1994). De eerste jaren na deze studie heb ik mij verdiept in de geschiedenis van Groningen en in het leven en werk van de Groninger dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983) uit Rottum. In 2013 rondde ik de opleiding voor lichaamsgerichte psychotherapie af en in 2022 behaalde ik mijn master (MA) Leiderschap (Bedrijfskunde).

Publicaties

 • Artikelen en optredens over uiteenlopende onderwerpen in regionale en landelijke kranten, radio, televisie en op sociale media (zie ook blog)
 • Publicatie i.s.m. Dr. E. Dommerholt in kader Interreg Periscope ‘De burger geeft meerwaarde aan business. De Bottom-Up Business Opportunities benadering: een praktijkvoorbeeld van participatieve backcasting [42 pagina’s] (2020). Ook Engelstalig: Citizens provide added value to business.
 • Biografie ‘Het Grasgroene Groningen’. Over de dichter en schrijver Jan Boer [245 pagina’s] (2000)
 • Fiets- en wandelroute boekje ‘Mien Dorp’ [47 pagina’s] (1999)
 • Bloemlezing gedichten van Jan Boer. ‘Onner zoo’n hoog gewölf van blauwe lucht‘[63 pagina’s] (1997)

   

  Nieuwe Gronden
  Akkemaweg 12
  9999 XL Stitswerd

  derwin@nieuwegronden.com

  06 – 13 222 700

  2022-01-14 artikel Volkskrant1

  artikel Volkskrant 14-1-2022