Welkom bij Nieuwe Gronden

Nieuwe Gronden werkt aan leefbaarheidsvraagstukken in de volle breedte en met de beslisstructuren die hierop van invloed zijn. Zij kijkt daarbij naar de optimalisatie van besluit- en veranderingsprocessen, waarbij een duurzame verbinding tussen de top en de burgers/werknemers tot wederzijds voordeel leidt.

De filosofie van Nieuwe Gronden

‘Wijze leiders geven richting en het zijn alle (!) geledingen onder de ‘top’ die daar invloed op kunnen en zouden moeten uitoefenen. Wijze leiders zijn niet-directief, hebben een luisterend oor en nemen beslissingen waarin ook de directe leefbaarheid een prominente rol speelt.’ Om deze situatie te bewerkstelligen kan het potentieel van mensen (kennis, kunde, inzicht en ervaringen) vaak beter worden benut. Nieuwe Gronden kan overheden, instellingen en bedrijfsleven ondersteunen om dit potentieel van mensen binnen de organisatie aan te boren en beter in te zetten binnen de beslisstructuur. Daarbij gaat het om het in de kracht zetten van individuen en groepen in de beslisstructuur, zodanig dat er betere en beter onderbouwde besluiten genomen kunnen worden.

Bijdrage Nieuwe Gronden 

De bijdrage van Nieuwe Gronden ligt onder andere in het optimalisering van  beslisstructuren. Nieuwe Gronden houdt zich níet bezig met systeemwijzigingen.

(Met ‘beslisstructuur’ wordt bedoeld: de opbouw om tot beslissingen te komen die daarmee systemen (al dan niet) laat functioneren. Deze opbouw is vaak ‘piramide-achtig en heeft een top-down en bottom-up beweging in zich. [Als synoniem voor beslisstructuur kan ook de term ‘besluitvormingsproces’ worden gebruikt].

Met ‘systeem’ wordt bedoeld: een door de mens geconstrueerde ‘verhaal’ waarin wij leven. Bijvoorbeeld liberalisme, kapitalisme, zorg, het bankwezen)

Nieuwe Gronden werkt vanuit de veronderstelling dat een piramidevormige beslisstructuur zal blijven bestaan, maar dat deze structuur anders kan worden ingevuld. Daarvoor zullen er cultuurveranderingen plaats moeten vinden binnen de piramide. Daar kan Nieuwe Gronden aan bijdragen.

U kunt bij Nieuwe Gronden terecht voor onder meer advies, onderzoek, kwartiermaken en coaching.

Wilt u graag meer informatie of wilt u een afspraak maken, dan kunt u bellen of mailen.

De thuisbasis van Nieuwe Gronden ligt op de wierde Stitswerd (9999XL) op het Hoogeland in het noorden van de provincie Groningen.

(NB: Alle lucht- en horizonfoto’s zijn zelf geschoten rond Stitswerd. Zij vormen een visuele ode aan het Hoogeland van Groningen)

Nieuwe Gronden
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

derwin@nieuwegronden.com

06 – 13 222 700