Kwartiermaken

Nieuwe Gronden neemt opdrachten aan als kwartiermaker. Een kwartiermaker is een voorloper/wegbereider die de voorbereiding treft om iets nieuws op te zetten binnen een organisatie, tussen organisaties, of zelfstandig. Nieuwe Gronden levert in deze hoedanigheid scenario’s op; ontwikkelgangen waar project-, programmaleiders, of het management – na een gemaakte keuze uit de aangeboden scenario’s – mee aan de slag kunnen gaan.

Recente opdrachten:

  • Kwartiermaker Restauratiewerkplaatsen in opdracht van de Provincie Groningen (laatste opdracht vanuit de Hanzehogeschool)
  • Kwartiermaker Gezamenlijk onderhoud, verduurzaming en promotie in opdracht van vier Waddenmusea binnen de gemeente Het Hogeland
  • Kwartiermaker Bewonersadviesraad in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Nieuwe Gronden
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

derwin@nieuwegronden.com

06 – 13 222 700

Nieuwe Gronden - Schetsateliers